StartsidanBergastigenKarta & folderSkywalkKontakt

Om Bergastigen

360° Panorama

Natur och Retur

Leader Linneprojekt

Den Gröna Stigen

Bilder

Tillgänglighet

Lärande Stig

Pilgrimsträdgården

Pilgrimsleden

Runstenar vid Bergastigen

Tätortsnära Natur

Hundbad

På egen risk


En av målsättningarna med Slussen/Stigmännens Leader Linnéprojekt har varit att göra Bergastigen tillgänglig på vissa sträckor för personer med nedsatt rörlighet. Tyvärr är dock våra resurser begränsade och Lagans omgivningar är inte alls så platta som man kan tro. På Bergastigen förekommer höjdskillnader på upp till 25m mellan Aspudden vid Lagaån och rullstensåsarna vid Västergatan.

På sträckan gamla E4an till Åbyforsvägen har vi minskat maxlutningen till 5%. Parkering finns vid Ljungbyvägen vid WIMA resp. Åbyforsvägen där också Bergastigens anslagstavla finns.

Cirka 200m från parkeringsplatsen utefter Ljungbyvägen vid WIMA ligger Bergastigen Skywalk som är tillgänglig för rullstolar.

Anslutningen mot Storgatan vid Slussen och Ringvägen har en maxlutning av 6%. Förbindelsen mot Bergastigen sker nere vid den vackra Lagunen vid Lagaån. Här kan man använda Slussens parkering uppe vid Storgatan.

Nedgången från Värnamovägen vid Statkraft har en maxlutning av 6% på en ny sträckning av Bergastigen parallellt med den gamla körvägen ner till Aspudden. Parkering finns vid Åbrinken.

Vi har också förbättrat underlaget på den gamla horisontella körvägen norrut från Åbrinken till Lagandammen. Parkering finns vid Åbrinken.


Copyright © Alla rättigheter reserverade.