StartsidanBergastigenKarta & folderSkywalkKontakt

Om Bergastigen

360° Panorama

Natur och Retur

Leader Linneprojekt

Den Gröna Stigen

Bilder

Tillgänglighet

Lärande Stig

Pilgrimsträdgården

Pilgrimsleden

Runstenar vid Bergastigen

Tätortsnära Natur

Hundbad

På egen risk

I regeringens proposition 2009-10-238 paragraf 4.6 - en av flera liknande - skriver man, citat:

4.6 Tätortsnära natur
Regeringens bedömning: Den tätortsnära naturen är särskilt viktig för friluftslivet för den stora andel av befolkningen som bor i tätorter. Kommunerna bör särskilt verka för att tillgodose behovet av tätortsnära natur i den kommunala planeringen. Det är viktigt att kommunerna behandlar bevarande av och tillgång till tätortsnära natur i den kommunala översiktsplaneringen, särskilt i tätorter där konkurrensen om mark är hög. Vid sidan av bevarande och tillgång till natur kan frågor om skötsel och tillgänglighet behandlas i dessa sammanhang.

______________________________________________________________

Bergastigen
är ett utmärkt exempel på hur man kan utnyttja naturen i samhällets närhet. Stigen sträcker sig runt hela samhället och korsar många gator och vägar. Det innebär att man har många möjligheter att ansluta till den och kan välja en lämplig promenadsträcka. De allra flesta invånarna i Lagans samhälle har mindre än 0,5 kilometer till Bergastigen.

Copyright © Alla rättigheter reserverade.