StartsidanBergastigenKarta & folderSkywalkKontakt

Om Bergastigen

360° Panorama

Natur och Retur

Leader Linneprojekt

Den Gröna Stigen

Bilder

Tillgänglighet

Lärande Stig

Pilgrimsträdgården

Pilgrimsleden

Runstenar vid Bergastigen

Tätortsnära Natur

Hundbad

På egen risk


Att vistas i skog och mark kan innebära risker, man kan till exempel ramla nedför en slänt eller ett träd kan blåsa ner. BERGASTIGEN är en naturstig, och det innebär att det finns många ställen där vi inte haft resurser att sätta upp skyddsräcken.

Vi vill därför uppmana våra promenörer att vara försiktiga, särskilt med små barn i sällskap. Se upp vid branta slänter mot Lagaån och Bergaravinen.

Man ska också vara försiktig vid stark blåst, utmed BERGASTIGEN finns många vackra träd som tyvärr kan blåsa ner. Egen risk gäller naturligtvis också vid grillning på BERGASTIGENS grillplatser.

BERGASTIGEN omfattas givetvis av ALLEMANSRÄTTEN. På vår anslagstavla vid Åbyforsvägen finns en skylt som beskriver den på ett mycket trevligt sätt.


Copyright © Alla rättigheter reserverade.