StartsidanBergastigenKarta & folderSkywalkKontakt

Om Bergastigen

360° Panorama

Natur och Retur

Leader Linneprojekt

Den Gröna Stigen

Bilder

Tillgänglighet

Lärande Stig

Pilgrimsträdgården

Pilgrimsleden

Runstenar vid Bergastigen

Tätortsnära Natur

Hundbad

På egen risk

Runstenarna i Lagantrakten är från 1000-talet. Texterna oc h korsets tecken vittnar om kristen påverkan. Runstenarna berättar ofta om färder till exempelvis England. De restes ofta vid broar och vägskäl, och andra platser där många mänskor kunde se dem. De var minnesmärken över avlidna stormän under vikingatiden. Runstenarna vittnar också om ett visst välstånd och om den kultur som rådde i Bergabygden redan under denna tidsepok.

I närheten av
Bergastigen finns tre runstenar:

Stenen vid TrotteslövRunstenen vid Trotteslöv är belägen på västra sidan av Ljungbyvägen 50m söder ut från Bergastigens övergång. Runstenen har texten :

....Tulv, sin son, av människor.…

Stenen har ett kors, som tyder på kristen påverkan. Runstenen är skadad, eftersom den tidigare har tjänat som bro över en bäck i närheten.

Stenarna vid BERGA KYRKARunstenarna vid
Berga Kyrka står invid kyrkogårdsmuren utefter Kyrkvägen där Bergastigen passerar. Den höga stenen har texten:

Tord reste denna vård.… dog i England

Detta visar att man redan vid denna tid gjorde färder till England.
Stenen som har en sol i mitten har texten:

.… denna sten efter Önd.… död

Båda runstenarna vid Berga kyrka är skadade. De har troligen varit inmurade i en tidigare kyrka.


Copyright © Alla rättigheter reserverade.