StartsidanBergastigenKarta & folderSkywalkKontakt

Om Bergastigen

360° Panorama

Natur och Retur

Leader Linneprojekt

Den Gröna Stigen

Bilder

Tillgänglighet

Lärande Stig

Pilgrimsträdgården

Pilgrimsleden

Runstenar vid Bergastigen

Tätortsnära Natur

Hundbad

På egen risk

40st skyltar i A4-format med information om fåglar, djur, träd och växter samt skogsbruk har satts upp på Bergastigen.16 av skyltarna handlar om träd och skogsbruk, och underlaget för dessa har tillhandahållits av
Skogen i skolan och Skogsstyrelsen. Vi tackar för de mycket vackra planscherna! För mera underlag kontakta www.skogeniskolan.se eller www.skogsstyrelsen.se.
På de resterande skyltarna som handlar om fåglar, djur och växter har vi själva utformat texten, medan bilderna ställts till förfogande av
Fågelklubben i Ljungby. Vi tackar för de fina fotona. Alla de 40 skyltarna har försetts med en enhetlig layout och med BERGASTIGENS profil.
Skyltarna har placerats ut med anknytning till respektive plats. Rönnskylten vid en Rönn, Sjöfåglarna utmed Lagaån och så vidare.
Avsikten med Lärande Stig är att väcka intresse för och ge kunskap om skog och mark, djur och natur. Tanken är att man under en skön promenad ska kunna stanna till vid en skylt och på ett lättsamt sätt berika sitt vetande. Vetenskapliga rön visar tydligt att vistelse i skog och mark har stor betydelse för både den fysiska och psykiska hälsan.

Ljungby kommuns parkavdelning har under 2014 satt upp 4 infoskyltar med information om Lagans historia respektive natur på BERGASTIGEN.
Två av skyltarna berättar historien om Aspuddens dansbana och IOGT-rörelsens Ordenshus. PÅ båda skyltarna kan man avnjuta bilder av oljemålningar av Lagans egen konstnär Lars Ljung. Vid Bergaravinen får man information i text och bild om hur ravinen bildats. Uppe på åsen i väster ovanför Västergatan gäller det bildningen av rullstensåsar. Text och bilder, akvareller, på dessa skyltar har utförts av Gritt Madsen.
Vi tackar för intressanta och vackra skyltar!

Utefter BERGASTIGEN har ett hundratal fågelholkar satts upp under 2014. Det rör sig om holkar i flera olika typer, både stora skrak- och uggleholkar och mindre holkar med olika utförande av ingångshålet för att passa olika fågelarter. Det är personal från Skogsstyrelsen som ansvarat för tillverkning och uppsättning. Materialet har bekostats av Swedbank .Vi tackar för initiativet som förhoppningsvis ger BERGASTIGENS promenörer ytterligare tillfälle att både se och höra våra vingade vänner.

Copyright © Alla rättigheter reserverade.