StartsidanBergastigenKarta & folderSkywalkKontakt

Om Bergastigen

360° Panorama

Natur och Retur

Leader Linneprojekt

Den Gröna Stigen

Bilder

Tillgänglighet

Lärande Stig

Pilgrimsträdgården

Pilgrimsleden

Runstenar vid Bergastigen

Tätortsnära Natur

Hundbad

På egen risk

Bergastigen började som en enkel naturstig 2008 i form av ett kommunalt LONA-projekt. Den följde Lagaån söderut från Bro kraftstation fram till Ljungbyvägen i söder. Man byggde också upp hängbron vid Aspudden.Året efter började vi, några gamla gubbar i Lagans samhällsförening, som kallade oss Stigmännen att förbättra stigen med anslag från Dahlinfonden. Vi satte upp räcken och lade på grus på vissa sträckor, byggde broar och satte upp en anslagstavla. Stigen förlängdes också så att den sträckte sig runt hela samhället.

Under våren 2012 startade vi tillsammans med Slussen ett Leader Linné-projekt, som drivits av Slussen/Stigmännen, och finansierats helt av Leader Linné som är ett EU-initiativ för landsbygds-utveckling. De beskriver sig så här:


"Leader Linné är ett utvecklingskontor med mål att skapa en utvecklande och levande landsbygd. Verksamhetsområdet omfattar Alvesta, Växjö, Älmhult, Ljungby, Markaryd och Värnamo kommun, med undantag för tätorterna Växjö, Ljungby och Värnamo.

För oss är inga idéer för “dumma” för att diskuteras! Med en styrelse baserad på trepartnerskap, där ideell, privat och offentlig sektor finns representerad, har vi dessutom en bred erfarenhet och kunskap vid beslutsfattning."

Läs mer på www.leaderlinne.se

Vi vill tacka Leader Linné-styrelsen för förtroendet att få genomföra projektet, och Leader Linnékontoret i Alvesta med verksamhetsledaren Annika Nilsson för goda råd och uppmuntran.


I samband med projektet har Ljungby kommun upprättat ett nyttjanderättsavtal med Slussen i Lagan som ger Slussen/Stigmännen hela ansvaret för att förbättra och underhålla Bergastigen enligt följande:

Slussen/Stigmännen har rättighet att arbeta med att göra Bergastigen mera tillgänglig, i samråd med kommunens parkavdelning.
Slussen/Stigmännen har skyldighet att bekosta och utföra allt underhåll och all skötsel på Bergastigen.
Slussen/Stigmännen har skyldighet att inhämta och bekosta alla erforderliga lov och tillstånd för projektet, såsom bygglov, strandskyddsdipenser och vattenskyddsområdestillstånd.
Slussen/Stigmännen har skyldighet att i de fall stigen går på icke kommunal mark upprätta nyttjanderättsavtal med vederbörande ägare.

Nyttjanderättsavtal
Nyttjanderättsavtal mellan Slussen och Ljungby kommun:
Avtal för sträckningen Värnamovägen i norr till Ljungbyvägen i söder. Daterat 2012-12-03.
Avtal för sträckningen Ljungbyvägen i söder västerut till Värnamovägen i norr. Daterat 2013-08-27.
OBSERVERA! Nyttjanderättsavtalen ger inte någon som helst rätt för Slussen/Stigmännen att utnyttja Bergastigen mer än någon annan invånare i Ljungby kommun i något avseende!
Nyttjanderättsavtal BERGASTIGEN SöderNorr
Nyttjanderättsavtal BERGASTIGEN VästerNorr

Projektets delar
Projektet består av 4 delar:
Bergastigen görs mera tillgänglig på vissa delar för personer med nedsatt rörlighet genom att lutningar minskas och underlaget görs jämnare. Ett
Hundbad anordnas vid bänkarna nedanför Bro kraftstation.
Ett stort antal skyltar med information om fåglar, djur, träd och växter samt skogsbruk sätts upp på Bergastigen enligt konceptet Lärande Stig.
En ny unik logotyp för Bergastigen tas fram och en sajt www.bergastigen.se med info om Bergastigen startas under våren 2014. Kartor och informationsbroschyrer tas fram.
En utsiktsplattform, Bergastigen Skywalk byggs 4,5m ut över den 7m djupa Bergaravinen. Detta projekt har godkänts av kommunpolitikerna.Copyright © Alla rättigheter reserverade.