StartsidanBergastigenKarta & folderSkywalkKontakt

Om Bergastigen

360° Panorama

Natur och Retur

Leader Linneprojekt

Den Gröna Stigen

Bilder

Tillgänglighet

Lärande Stig

Pilgrimsträdgården

Pilgrimsleden

Runstenar vid Bergastigen

Tätortsnära Natur

Hundbad

På egen risk


Hjälp oss att göra BERGASTIGEN ännu GRÖNARE!

Vi har arbetat med att hjälpa naturen med att läka såren efter grävmaskinerna vid schaktningarna och utfyllnaderna genom att så gräsfrö och plantera växter.

Vi vill vädja till våra kära promenörer med eller utan hund, och cyklister att vara varsamma med kanter och slänter som är ömtåliga under tiden som växtligheten etablerar sig.

Copyright © Alla rättigheter reserverade.