StartsidanBergastigenKarta & folderSkywalkKontakt

Om Bergastigen

360° Panorama

Natur och Retur

Leader Linneprojekt

Den Gröna Stigen

Bilder

Tillgänglighet

Lärande Stig

Pilgrimsträdgården

Pilgrimsleden

Runstenar vid Bergastigen

Tätortsnära Natur

Hundbad

På egen risk

Nydalaleden från Skåne upp till Nydala passerar genom Lagan på Bergastigen.

Från Ljungby går den längs den nyanlagda cykelvägen på den gamla banvallen fram till WIMA i södra delen av Lagans samhälle. Här svänger den österut längs Bergastigen mot Lagaån och följer denna norrut till Värnamovägen vid Statkrafts kraftstation.

I höjd med Slussen i Lagan passerar den ca 100m öster om
Slussens Pilgrimsträdgård. Här finns en anslutningsstig med 6% lutning i den höga slänten.

Klicka här för att läsa mer om Nydalaleden!


Copyright © Alla rättigheter reserverade.