StartsidanBergastigenKarta & folderSkywalkKontakt


Sköna promenader i samhället och naturen.
1734 års Byggningabalk: ”Wägar och stigar skola förläggas uti för ögat behageliga bugter och swängar”.
När man lade ut Bergastigens sträckning har man tagit fasta på visdomsorden i Byggningabalken. Man har utnyttjat alla möjligheter att avvika från den räta linjen. En rak stig där man ser på håll vad som kommer skapar inte alls samma spänning som en krokig, där man måste upptäcka vad som döljer sig bakom kröken…
Dessutom tillkommer ytterligare en dimension, höjdskillnader med backkrön bidrar också till att göra stigen mera spännande.

Slussen / StigmännenCopyright © Alla rättigheter reserverade.